Архив метки: Н. Кетегенова

Бердібай А. Өз заманы музыкасының шежірешісі

Бердібай А. Өз заманы музыкасының шежірешісі // Saryn art and science journal. №1 (14) 2017. – с. 85-87.

Скачать в формате pdf.

А. Бердібай
Музыкатану және композиция кафедрасының аға оқытушысы, Т. Жүргенов атындағы ҚҰӨА-ның докторанты Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы, Қазақстан)

ӨЗ ЗАМАНЫ МУЗЫКАСЫНЫҢ ШЕЖІРЕШІСІ

 Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, өнертану кандидаты, профессор Алтын Сәлімқызының есімі республикамыздағы музыкалық өнерді дәріптейтін қауымның ішінде кеңінен белгілі. Шығармашылық жолын сонау 1950-ші ж.ж бастаған ұстаздың еңбегіне ең басты мінездеме берілсе, ол кісіні «Кеңестік дәуірде және одан кейінгі ширек ғасырда академиялық бағыттағы ұлттық музыкамыздағы композиторлық өнер шежірешісі» деп айтуға толық негіз бар.
Өткен ғасырдың 30-шы ж.ж.-нан бастау алған жазба бағытындағы барлық көрнекті композиторларымыздың шығармашылығы қашан да А. С. Кетегенованың назарында болды. Олардың қаламынан шыққан үлкенді-кішілі музыкалық шығармаларға, суреткерлік келбетіне бірде анықтамалық, бірде кең көлемдегі шығармашылық портрет немесе монография ретіндегі еңбектерін арнаған Алтын Сәлімқызы өз заманында дүниеге келіп жатқан музыкалық шығармаларды, олардың жасаушыларын дер кезінде өнер сүйгіш қауымға таныстырып насихаттауға көп күш-жігерін жұмсады. Композиторымызға арналған бірқатар жинақтардың құрастырушысы әрі редакторы болып, өзінің әртүрлі буындағы және әр аймақтағы әріптестері-отандық музыкатанушылармен тығыз-қарым қатынас жасағанда, ғалым-ұстаз музыка авторларының шығармашылық келбетінің кеңірек ашылуын қалады. Олардың кең немесе аз танымал болуына байланыссыз, барынша объективті кәсіби көзқарастың болуына көңіл бөлді. Әсіресе, бір кезде «жас немесе орта буын композиторлары» болып есептелгендіктен, ешбір жинаққа, оқу құралына кірмей қалған, бүгінде аға буын болған композиторларымыздың шығармашылығына мән беріп, сериялы еңбектер құрастыруы және авторларының бірі болуы – Алтын Сәлімқызы еңбегінің ғылыми-публицистикалық бағытын айшықтайды.

Кременцова Я. К вопросу о концертных постановках оперных произведений

Кременцова Я. К вопросу о концертных постановках оперных произведений // Saryn art and science journal. №1 (14) 2017. – с. 80-83.

Скачать в формате pdf.

Я. Кременцова
Магистрант 1 курса специальности «Музыковедение»

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы, Казахстан)

 К ВОПРОСУ О КОНЦЕРТНЫХ ПОСТАНОВКАХ ОПЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В музыкальной практике существует немало исторических примеров доработок, редакций, завершений неоконченных произведений ушедших композиторов другими творцами. Это традиция, достойная уважения. В числе вышеупомянутых можно говорить о таких  шедеврах, как «Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Турандот» Дж. Пуччини, «Доктор Фауст» Ф. Бузони, «Лулу» А. Берга, которые благодаря усилиям других композиторов пополнили мировое музыкальное наследие.

Это явление также получило свое отражение в казахской музыкальной литературе. Опера М. Тулебаев «Козы Корпеш – Баян Сулу» оказалась неоконченной. После создания «Амангельды» М. Тулебаев искал темы для последующих своих опер. На этом пути он создаёт фрагменты «Нияз и Раушан» (по либретто И. Есенберлина), «Песня дружбы» о просветительской деятельности И. Алтынсарина. Однако после долгих размышлений он останавливается на народной легенде «Козы Корпеш – Баян Слу».